Bijzondere Algemene Ledenvergadering

04 oktober 2019


Beste Leden LTC Rhoon

Onze Werkgroep Energie heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om de mogelijkheden voor de plaatsing van LED lampen langs de banen en van zonnepanelen op het dak van de kantine te inventariseren en te analyseren.
De Werkgroep heeft nu haar werk afgerond en is tot een uitgebreid voorstel gekomen voor de investering van deze apparatuur.
Het bestuur heeft het voorstel als zodanig goedgekeurd. Het voorstel zal zeer binnekort op de website geplaatst worden.

Rest ons de keuzes en de bijbehorende investering door de leden te laten goedkeuren.
Gezien het grote bedrag is een Algemene Ledenvergadering daarvoor vereist.

Het bestuur zal deze bijzondere ALV houden op 21 oktober a.s. om 20.00 uur in de Kantine.
Daar zal een presentatie worden gegeven door de Werkgroep en de gekozen leverancier.
De Agenda van de ALV vindt men terug op de Website van de vereniging.
Ook zullen binnenkort de notulen van de vorige ALV van 13 maart j.l. op de website worden geplaatst.

Graag zien wij jullie in grote getale present zijn op de ALV !

Noteer dus gaarne in je agenda : 21 oktober !

Met vriendlijke groet en tot gauw,
Bestuur van LTC Rhoon

Agenda Bijzondere ALV 21 oktober 2019.docx

Nieuwscategorieën