Contributie

07 april 2021

Beste tennisvrienden

In navolging op onze vorige berichtgeving zal de Algemene Leden Vergadering wederom worden uitgesteld en wel naar mei/juni.
Dit als gevolg van de nog steeds onzekere situatie rond het Coronavirus.
Wel heeft het bestuur besloten vooruitlopend op de ALV alle contributie facturen tegen de bestaande tarieven te belasten,  behalve voor seniorleden en studenten wier contributie de kantine bardienstborg includeert.

De procedure voor deze leden is als volgt:

-    Het factuurbedrag  voor senioren en studenten wordt berekend  resp. ad € 175,00 en € 144,00 dus zonder de borg van € 35,00 voor bardienst.
-    Leden die vorig jaar hun bardienst hebben uitgevoerd zijn voor dit jaar vrijgesteld van bardienst. Wel mogen zij indien gewenst bardiensten draaien maar krijgen de eerste dienst niet uitbetaald, ditzelfde geldt ook voor nieuwe leden.
-    Leden die vorig jaar hun dienst niet hebben kunnen uitvoeren maar wel borg hebben betaald,  kunnen na openstelling kantine hun bardienst inplannen en krijgen die na uitvoering uitbetaald.

Dit besluit is genomen vanwege de lange periodes van kantinesluiting zowel vorig als dit jaar en omdat veel leden hun bardienst niet hebben kunnen uitvoeren maar wel borg hebben betaald.

Wel dient men rekening te houden met eventuele contributiewijzigingen na definitieve beslissing van de ALV.

Het bestuur

Nieuwscategorieën