Gesjoemel met passen

28 augustus 2023


Beste leden van LTC Rhoon,

Op 12 augustus hebben we jullie een mail gestuurd over het niet naleven van statuten en reglement door een aantal leden.
Helaas is er sindsdien weinig veranderd en hebben we in de afgelopen weken veelvuldig mogen constateren dat er leden zijn die hun pas of naam ter beschikking stellen aan niet-leden en dat er wordt getennist en gepadeld met niet- leden zonder daarvoor introducé gelden af te dragen.

Wij vinden dit gedrag niet passen bij leden van LTC Rhoon. Buiten dat is het in strijd is met onze statuten en het huishoudelijk reglement waarin regels staan opgenomen met betrekking tot lidmaatschap en introductie van niet- leden.

Wij heten iedereen die kennis wil maken met tennis of padel van harte welkom op ons park. Leden kunnen 3x per jaar een niet- lid meenemen om ze te laten kennismaken met onze vereniging en de sport. Voor die kennismaking vragen wij een kleine bijdrage in de vorm van introducé geld. Deze bijdrage kun je voordat je de baan op gaat afrekenen aan de bar. Natuurlijk hopen we dat niet- leden na 3x dusdanig enthousiast zijn dat ze lid willen worden van onze vereniging. Zo niet dan houdt het na 3x spelen op!

Vanaf nu gaan we er vanuit dat voor iedereen duidelijk is wat de regels zijn. Je kunt ze vinden op onze site via deze link https://www.ltcrhoon.nl/statuten_en_huishoudelijk_regelement.
Mochten we in de komende tijd gesjoemel met namen en pasjes constateren dan volgt er een sanctie. Die sanctie kan bestaan uit een door het bestuur opgelegde boete, schorsing of zelfs royement (artikel 9 statuten).
 
Wij hopen dat het niet zover hoeft te komen.
 
Met sportieve groet, 
het bestuur.

Nieuwscategorieën