Gravelbanen LTC Rhoon en de toekomst

15 april 2021


Vanuit het bestuur willen we jullie berichten dat er druk gewerkt wordt aan een aantal voorstellen m.b.t. onze gravelbanen. 
Naast het feit dat de beregeningsinstallatie middels diverse “noodverbanden” in leven wordt gehouden maar echt aan vervanging toe is, is ook het onderhoud van de banen een steeds lastiger wordende taak binnen de club. 

We prijzen ons gelukkig met onze “parkdirecteur” Peter Cox en zijn collega’s John Cremer en Harrie Braber, het onderhoud van de banen met veel liefde en intensieve arbeid verrichten. 
Ook  Mat Heezen en Murk Okkema melden zich regelmatig om te helpen bij het onderhoud. 
Dit zorgt ervoor dat de kosten voor de club beheersbaar blijven en de kwaliteit hoog blijft. 
Hun werk wordt enorm gewaardeerd door ons.

Er wordt gedacht aan diverse scenario’s waarbij ook het opofferen van een tennisbaan aan 2 padelbanen, een vorm van tennis die snel in populariteit toeneemt en een nieuwe impuls kan geven aan de groei van ons ledenbestand. 
U zal in de nabije toekomst benadert worden om uw mening te geven over de diverse opties, uiteraard zal een uiteindelijk besluit genomen gaan worden tijdens een ALV, de eindbeslissing ligt tenslotte altijd bij de leden.

Nieuwscategorieën