LTC RHOON ABEL TASMAN OPEN TOERNOOI 2020

10 juli 2020


Nu er door de versoepeling van de "COVID-19" maatregelen weer wat mogelijkheden zijn gekomen om tennistoernooien te organiseren willen we onderstaande niet onthouden.
 
LTC Rhoon gaat z'n toernooi spelen in week in week 31,
het zal in een aangepaste vorm zijn, maar we zullen zeker trachten om er een leuk "evenement" van te maken waarbij uiteraard jouw en onze gezondheid voorop staan.
 
Wanneer we jouw inschrijving net als de andere jaren tegenkomen, zal je ongeveer een week van te voren een Corona-protocol ontvangen om ieders veiligheid te garanderen.
We kijken er naar uit om je op onze vereniging te mogen begroeten!
 
Schrijf in via deze link:
Met vriendelijke groet,
LTC Rhoon
 
Reglement
1. Het toernooi is goedgekeurd door de KNLTB. Deelname staat open voor leden van KNLTB.
2. Er wordt gespeeld volgens de regels van de KNLTB, spelen met een maximum tijd van 1 uur per wedstrijd.
3. Deelnemers ontvangen van de toernooileiding voor aanvang van het toernooi per mail het Corona Protocol waaraan een ieder zich dient te houden.
4. In deze bijzondere editie worden de wedstrijden op tijd gespeeld. Dat wil zeggen 1 uur (60 minuten) netto speeltijd. Na het eindsignaal wordt alleen de lopende rally uitgespeeld. Tel de games door; de speler(s) met de meeste games is/zijn de winnaar(s).
5. De wedstrijden worden gespeeld in afvalschema en als de inschrijvingen het toelaat in poulevorm. Bij meerdere poules gaan de nummers 1 door in een afvalschema.
6. De toernooileiding behoudt zich het recht om inschrijvingen te weigeren zonder opgaaf van redenen.
7. Bij minder dan 4 inschrijvingen per onderdeel houdt de toernooileiding zich het recht voor om deze categorie niet door te laten gaan en/of in overleg met de betreffende spelers, samen te voegen met een ander onderdeel.
8. Er wordt gespeeld op kunstgrasbanen en op gravelbanen, na zonsondergang met kunstlicht.
9. Er wordt gespeeld met door de KNLTB goedgekeurde ballen.
10. Deelname maximaal aan 2 onderdelen.
11. Tijdens het toernooi mag men 1 verhindering per deelname opgeven. Bij de "Opmerkingen" worden geen verhinderingen geaccepteerd.
12. Tijdens het finaleweekend worden geen verhinderingen geaccepteerd.
13. Bij niet spelen van de finale wordt er geen prijzengeld uitgekeerd.
14. Het toernooi wordt gehouden van maandag 27 juli t/m zondag 2 augustus 2020; bij hoge aantallen deelnemers zijn wij genoodzaakt het voorweekend (25 en 26 juli) als speeldagen te gebruiken.
15. Het maximum aantal door de wedstrijdleiding te aanvaarden partijen bedraagt 235.
16. Bij overschrijding van het maximum aantal te spelen partijen hebben de vroegst ingezonden en volledig ingevulde inschrijvingen in beginsel voorrang, hoewel de wedstrijdleiding zich het recht voorbehoudt om, gelet op een goede verdeling van het aantal deelnemers per rubriek, een andere keuze te maken. Dubbelspelen worden uitsluitend geaccepteerd indien van beide deelnemers via internet een inschrijving is ontvangen. Diegenen van wie hun inschrijving niet is geaccepteerd, worden hiervan uiterlijk 3 dagen voor het begin van het toernooi in kennis gesteld.
17. De deelnemers moeten zich 30 minuten voor het door de wedstrijdleider vastgestelde tijdstip van hun partij bij de wedstrijdleiding melden. In uitzonderlijke gevallen, naar oordeel van de wedstrijdleider, kan de wedstrijdleiding hiervan afwijken en de partij opnieuw vaststellen.
18. In alle gevallen waarin de wedstrijdbepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleider na overleg met-en met toestemming van de bondsgedelegeerde
19. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per onderdeel. Deze kan per PIN op het park betaald worden.
20. Niet volledig ingevulde inschrijvingen worden als niet ontvangen beschouwd.
21. De inschrijving sluit op 23 juli 2020 of zoveel eerder als het maximum aantal partijen is bereikt.

Nieuwscategorieën