Uitslag Enquete

14 september 2018


Antwoorden van en vervolg op Enquete  Aanvaardbare Wachttijden en voorkeur baantype

In totaal werden er 93 enquetes ingevuld. Daar het gestelde minimum van deelname door minstens 50 %  van de seniorleden bij lange na niet gehaald is, is de enquete formeel ongeldig (ref. Besluit Enquete tijdens de ALV, maart 2018).
Niettemin vindt het bestuur dat er duidelijke trends zijn te ontdekken en het bestuur vindt dat het daarom vervolgstappen moet nemen.
Ter informatie zijn diagrammen van antwoorden per gestelde Vraag op de website geplaatst.

Wachttijden

Het blijkt dat 1/3e van de deelnemers een wachttijd voor een vrije baan van max 15 minuten aanvaardbaar vinden, en bijna 60 % een wachttijd tussen 15 en 30 minuten. 
Nu is het onbekend wat de feitelijke wachttijden zijn. Met name in de wintermaanden wanneer de gravelbanen niet bespeelbaar zijn kunnen deze oplopen.
Het nieuwe afhangsysteem kan helaas de feitelijke wachttijden niet registreren.
Vooralsnog ziet het bestuur geen aanleiding deze feitelijke wachttijden op andere wijze structureel te registreren.
Wel is het bestuur geinteresseerd t.z.t. te vernemen wanneer (excessieve) wachttijden ervaren worden en op welke dagen en tijden (avonden).
Leden kunnen deze individuele wachttijd-ervaringen delen met de Secretaris (bij voorkeur per email, ([email protected]) die de klachten zal inventariseren en daar verslag van doen in de volgende ALV (gepland in maart 2019).

Baantype voorkeur

Ca 1/3e van de deelnemers heeft voorkeur voor gravelbanen , 1/3e voor hard court en 1/3e heeft geen voorkeur.
Deze indicatie stimuleert het bestuur verder te onderzoeken of voortzetting met dan wel vervanging van de 4 gravelbanen door een gelijksoortige ondergrond  (bv smashcourt of Canadian Tenn) die het hele jaar bespeelbaar is, gewenst is. Deze vervangende typen vragen bovendien minder onderhoud. 
Onderzoek naar diverse baansoorten heeft in het verleden (rapport T. Binder c.s dd. 2014)  al eens plaatsgevonden maar daar zaten gravel-achtige ondergrondtypen niet bij.
 
Indien leden geinteresseerd zijn mee te werken aan dit onderzoek, worden zij verzocht zich te melden bij de Secretaris. 
Uiteraard worden de onderzoeksresultaten uit het verleden meegenomen in het nieuwe onderzoek alsmede de visie van de KNLTB inzake gravel-ondergrond. 
Het bestuur denkt aan een klein onderzoeksteam van max 4 personen. 
Tenslotte: Alle deelnemers aan de enquete worden vriendelijk bedankt voor hun waardevolle input ! 
Ook Sandra Kok en Mark Willeboer worden bedankt voor hun bijdrage bij de samenstelling van de enquete.


Met vriendelijke groet en veel speelplezier !
Bestuur LTC Rhoon

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 501 3050

Address

Rivierweg 50
3161 GM Rhoon