Uitslag enquête 2021 Nieuwe banen en padel.

01 juli 2021


De werkgroep heeft onder de leden een enquête uitgezet om zo inzicht te krijgen in wat er speelt onder de leden van LTC Rhoon. Zo kunnen we voorstellen doen en het bestuur gericht advies geven. Momenteel spelen 2 zaken. Vervanging banen 1-4 gravel. En de mogelijke komst van padel op LTC Rhoon. Onderstaand de uitslagen en de voorzichtige conclusies die daaruit getrokken kunnen worden. Van de 545 uitgezette enquêtes namen 353 leden de moeite deze volledig in te vullen en in te sturen. Een resultaat van 65%. Onderstaande overzichten geven aan waar de voorkeuren liggen en de verklarende tekst staat eronder. 

 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 46-60. Dat is in lijn met de leeftijdsopbouw binnen onze vereniging en de betrokkenheid binnen die leeftijdscategorie. Het gros van de invullers is tussen de 1- 20 jaar lid van de club. Nieuwe leden zijn ook benaderd.

   

Bij de baanvoorkeur is kunstgras favoriet, nauw gevolgd door gravel, Smashcourt en gravelplus hebben nauwelijks voorkeur. Grote groep heeft geen voorkeur. Die voorkeur komt licht terug bij het afhangen. Feitelijk is er geen voorkeur tussen kunstgras en gravel. 

De grote meerderheid ervaart geen wachttijd in de winter om te kunnen tennissen en geeft aan gewoon door te tennissen in de winter. Een klein percentage (zo’n 12%) tennist helemaal niet in de winter. 

Bij de vraag over padel geeft de overgrote meerderheid aan dat het een mooie aanvulling is voor onze vereniging. De grote meerderheid kent padel of heeft er wel eens van gehoord, toch kent 20% padel niet. Bij de leeftijd > 61 jaar vindt 45% padel een minder goed idee.

Mocht padel er komen dan is 1 lidmaatschap gewenst, dus tennis en padel ineen. Een kostenverhoging voor padel is niet gewenst en het liefst mag dit niet ten koste gaan van 1 of meerdere tennisbanen. Al geven veel leden(28%) ook aan dat padelbanen wel ten koste mogen gaan van 1 of meerdere tennisbanen.   

Een grote meerderheid is voornemens padel te gaan spelen of het te willen proberen. Toch is er ook een grote groep die zegt dat niet te gaan doen. Enkele leden zullen padel gaan spelen op LTC Rhoon en doen dat nu elders. Een grote meerderheid kent geen mensen die lid zullen worden van onze vereniging als we padel introduceren. 

 

Bovenstaande uitslagen geven aan dat de leden tevreden zijn over het tennispark, de ondergronden en ook de omvang van de vereniging versus het ledenbestand. Hoewel de zorgen qua omvang vereniging en ledenbestand wel naar boven komen.   

Opvallende spreiding in de tevredenheid over de tennisschool. Ook een opvallende piek bij de ontevredenheid (cijfer 3) over nieuwe initiatieven binnen onze vereniging. 

Leden zijn tevreden over informatievoorziening m.b.t. padel en nieuwe banen en zijn bovendien tevreden over de enquête. Slecht een klein percentage, 11%, is ontevreden over de enquête.   

De conclusies:

Leden zijn tevreden over de vereniging en de aangeboden ondergronden. De keuze gravel/kunstgras is om het even. Padel op onze vereniging wordt positief ontvangen al wordt dat wel gezien in combinatie met het tennis abonnement. De minder positieve bevindingen over de tennisschool zijn opvallend. Dit zal nader onderzocht worden buiten deze werkgroep  om. Over de informatievoorziening en de enquête is men positief.  

 

Nieuwscategorieën