Update aanleg padelbanen LTC Rhoon

01 mei 2022


Funderingsproblematiek 


Baan 1 ligt er treurig en armzalig bij en er lijkt niets te gebeuren. Wij hadden graag al de opbouw gezien van de padelbanen, maar ondanks alle enorme inspanningen, zijn we zover nog niet. 
We hebben aanvullend onderzoek moeten laten doen omtrent de ondergrond om tot een gedegen fundatie te kunnen komen. De ondergrond blijkt minder stabiel (veengrond) dan was voorzien. 
Maar ook hier is duidelijk gekozen voor better safe than sorry.  We zijn bezig met toepassing van EPS platen als extra funderingsmaatregel. 

Bezwaarprocedure


Inmiddels is de vergunning verleend door de gemeente en handelt de gemeente de bezwaren af, welke er dus wel zijn vanuit omwonenden. Dit is conform de normale procedure. 
Op 2 juni is er een hoorzitting bij de gemeente waar geïnteresseerden welkom bij zijn. Hier kunnen bezwaarmakers aangeven waarom ze tegen de gemeentelijke vergunningverstrekking zijn. 
Tot die tijd moeten we even geduld hebben. Het is blijkbaar niet gelukt alle zorgen weg te nemen bij de omwonenden in de gedegen aanloop naar de aanleg van padelbanen.  

Planning en verwachting


Ondertussen zijn we de planning met de leverancier tot in detail aan het invullen, zodat we straks direct van start kunnen als er definitief groen licht komt. 
Bovenstaande impliceert wel dat we vertraging oplopen in de aanleg en daarmee de oplevering van de padelbanen. 
Als alles verloopt zoals wij voorzien en we volledige medewerking krijgen van alle partijen, dan hopen we einde zomer de padelbanen te kunnen openen. 
Maar dit is dus slechts een indicatie op basis van verwachtingen en informatie welke we nu hebben.   

Werkgroep Padel LTC Rhoon   

Nieuwscategorieën