Werkgroep nieuwe banen 1 – 4 en Padelbanen

09 mei 2021


1.    Introductie

Banen 1 t/m 4 zijn aan groot onderhoud toe. Ondergrond is nu gravel en beregeningsinstallatie , afwateringsinstallatie als wel de ondergrond zelf zijn aan het einde van de levensduur.
Of en in welke vorm vervanging noodzakelijk is moet worden onderzocht. 
Daarnaast is padel in opkomst, een mix tussen squash en tennis. Dit wordt ook onderzocht of dit een aanvulling kan zijn voor onze vereniging en de behoefte die er is in de regio. 
Meegenomen wordt of dit de boost is die de club LTC Rhoon kan en wil gebruiken. Op deze manier is na de LED verlichting en de zonnepanelen de club klaar voor de toekomst. 

2.    Werkgroep

Een werkgroep heeft zich aangemeld en het bestuur ondersteunt deze werkgroep. Werkgroep heeft mandaat dit namens de vereniging objectief te onderzoeken. 
Enerzijds de huidige banen versus nieuwe banen. En anderzijds de mogelijke komst van padel. Alles op advies basis. 
Finaal verslag gaat naar bestuur die te allen tijde de ALV zal raadplegen in de beslisvorming. Namen werkgroep treft u verderop aan. 
Tussentijds zullen de leden geraadpleegd worden via een poll of anderzijds en geïnformeerd via de website. 


3.    Werkwijze werkgroep

Werkgroep zal huidige en nieuwe baansoorten vergelijken. Hierin worden voordelen, nadelen, behoeftes vereniging (wintertennis) maar ook competities en toernooien meegenomen. 
Kosten en onderhoud zijn een belangrijke post hierin. De tennisschool heeft zitting in de werkgroep. 
De padel banen worden apart onderzocht, denk aan behoefte, kosten, lidmaatschappen, competities, locatie en aantal banen. Maar zeker ook de financiën. 
Deze 2 zaken kunnen los worden gezien maar zijn wellicht (of juist) prima te combineren. Uiteraard alles volgens de KNLTB richtlijnen. 

4.    Tijdspad planning.

10-05 Start werkgroep met onderzoek en communicatie naar leden via website
01-08 Informatie vergaart en vergelijking opgesteld, offertes binnen. 
01-09 Finaal rapport bij bestuur t.b.v. besluitvorming. (openbaar op website?)
01-10 Oproep tot (buitengewone) ALV t.b.v. besluitvorming 

5.    Medezeggenschap


Hoe kunt u meepraten, ondersteunen en hulp bieden? De werkgroep onderzoekt binnen van te voren gestelde kaders. Onafhankelijk en zonder voorkeur. 
Iedereen heeft wel een mening over nieuwe banen, welk type etc. Benader de leden van de werkgroep indien u constructief kunt en wilt bijdragen. 
Bedenk dat het grote belang, de vereniging en haar toekomst, hierbij voorop staat. 
De werkgroep met hulp van een klankbord/advies groep vertegenwoordigt een brede  selectie vanuit de vereniging. 

6.    De uiteindelijke aanpassing van de banen


Er wordt gestreefd om in de winter 2021/2022 de banen te renoveren zodat de impact voor ons park nihil is qua baanbeschikbaarheid. 
Uiteraard is dit alles afhankelijk van de uitkomst onderzoek, akkoord ALV, gunning en planning betrokken partijen.   

Leden werkgroep: (gaan in 2 groepen werken)

Vincent Bacas        
Leon Ketting        
Glenn Smits            
Rik Klaassen            
Edwin Meeusen        
Cor van Herk         
Remco Bouman        
Thomas Rijkers        

Klankbord/adviesgroep:

John Cremer
Peter Cox
Lars Knoester
Rinus de Jong
Guillaume Vogels    

Vragen/opmerkingen padel: [email protected]
Vragen/opmerkingen banen: [email protected]

Nieuwscategorieën