Lid worden

Algemene Informatie

LTC Rhoon beschikt over één van de mooiste accommodaties in de regio. Er zijn 10 tennisbanen, te weten: 3 gravelbanen en 7 kunstgrasbanen, allen voorzien van kunstlicht. Daardoor kan vrijwel het hele jaar door op alle 10 banen, zowel overdag als ’s avonds worden gespeeld. Naast de tennisbanen beschikt LTC Rhoon sinds 1 oktober 2022 over 3 panorama padelbanen.

KNLTB pas

Ieder lid ontvangt  na aanmelding een KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond) lidmaatschapspas. Deze pas is niet alleen nodig om deel te nemen aan officiële toernooien en competities, maar vooral om een tennisbaan te reserveren via het elektronische afhangbord. 

Website

Na aanmelding ontvang je een gebruikersnaam en wachtwoord voor de website. Hiermee krijg je toegang tot informatie en diensten die alleen voor leden beschikbaar is.

Tennislessen, padellessen en clinics

De tennislessen, padellessen en clinics worden verzorgd door de tennisschool van Pieter Snijder en Glenn Smits. Meer informatie vind je op de website van de tennisschool https://tennissen-padellen.nl/

Betreden Tennispark

Indien het hek gesloten is kun je dit bedienen met een geldige KNLTB pas de kaartlezer zit rechts voor de poort. (tussen 07.00 en 23.00 uur) Dit geldt ook voor de deur naar de hal van het clubhuis met het afhangbord. Afhangen is altijd verplicht.

Reserveren tennisbaan

Een tennisbaan kan alleen worden gereserveerd met een geldige pas, door leden die op het park aanwezig zijn. Om een baan te reserveren dien je je pasje en die van je medespeler(s) door de kaartlezer naast het afhangbord te halen. Je maakt hierbij een keuze voor een baan. De tijd gaat lopen indien de kaartjes in het systeem zijn ingelezen. Als speeltijd voor het enkelspel geldt 30 minuten en voor het dubbelspel 45 minuten.

Padelbanen kun je 24 uur van tevoren reserveren via de KNLTB Clubapp. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen spelen dan verzoeken we je de reservering te annuleren zodat andere leden de vrijgekomen baan kunnen reserveren.

Binnen de vereniging wordt gebruik gemaakt van een baanreglement. Dit reglement biedt o.a. informatie over banen die gereserveerd zijn voor het geven van tennis- of padellessen of voor andere activiteiten. Het  baanreglement hangt op het prikbord in de hal van het clubhuis en is ook in te zien op onze website onder clubregels. Op banen, gereserveerd voor competitie en (dag-) toernooien kan niet worden afgehangen. 

Kantinediensten

In de contributie van seniorleden van 18 tot 80 jaar en studenten is een bedrag van € 35 (borg) voor kantine/keukendienst opgenomen. Dit bedrag wordt terugbetaald nadat er 8 uur kantinedienst verricht is. Zie huishoudelijk reglement, rechten en verplichtingen van leden punt 5. Je kunt ervoor kiezen om je bardienst door andere leden te laten vervullen.

Kennismaken met leden

Nieuwe seniorleden nodigen we graag uit om op een woensdagavond of zondagmiddag langs te komen op ons park. Je kunt dan deelnemen aan de racketavond/middag. Je wordt dan tevens bijgepraat over de ins en outs van de vereniging.

Contributie en overige bepalingen

Elk jaar wordt de contributie voor het nieuwe seizoen vastgelegd bij besluit van de Algemene Leden Vergadering. De contributies voor het seizoen 2023 zijn :             

  Jaarlidmaatschap
1 jan. - 31 dec.
Bij aanvang lidmaatschap
na 1 sept.
Junior t/m 10 jaar 54,00 33,50
Junior 11 t/m 17 jaar 87,50 54,00
Senior 1) 210,00 92,50 (waarborg 50%)
Student 2) 179,00 77,50 (waarborg 50%)
80+ leden 173,00 75,00
5e of meerdere gezinsleden 3) 38,00  
Zomerlidmaatschap 92,50 01-05 t/m 31-08
Winterlidmaatschap 92,50 01-11 t/m 31-03
Jeugd Competitielid 25,00  
Senior Competitielid 77,50  
Zomerchallenge 5) 60,00 01-06 t/m 31-08
Introducee 4) 6,00  
Duplicaat pasje bij verlies 14,00  
Boete bij weigeren bardienst 54,00  

1. Inclusief borg € 35,00 voor kantinedienst van 2x4 uur.
2. Inclusief borg € 35,00 voor kantinedienst van 2x4 uur. Het studententarief geldt voor seniorleden die gedurende het seizoen niet ouder zijn/worden dan 27 jaar en een volledige dagopleiding aan een onderwijsinstelling volgen.
Opgave dient ieder jaar opnieuw te geschieden, vergezeld van een kopie van een op naam gesteld inschrijfbewijs met start- en einddatum van het nieuwe leerjaar van de onderwijsinstelling waaraan de opleiding gevolgd wordt. 
3. Geldt alleen indien alle gezinsleden woonachtig zijn op hetzelfde adres.
4. Leden mogen maximaal 3 x per seizoen een niet-lid introduceren.
5. De Zomer Challenge is afhankelijk van de medewerking van de KNLTB. Het is geen vast lidmaatschap en het loopt automatisch af.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Aanmelden

Aanmelden kan via de link Lid Worden. Mail bij inschrijving o.v.v. naam en geboorte datum een pasfoto (even scannen) of een digitale foto (in jpg formaat) afm. Minimaal 300 x 400 pixels waarbij je recht in de camera kijkt op niet te grote afstand. Als je zelf een foto neemt moet dit wel tegen een effen en niet te donkere achtergrond. Je kunt de foto als bijlage met het inschrijfformulier  meesturen. De pas wordt aangevraagd nadat de pasfoto en de betaling van de contributie binnen is, de pas wordt door de KNLTB naar je opgestuurd. 

Opsturen kan natuurlijk ook:
LTC Rhoon
tav. Ledenadministratie
Postbus 915
3160AC Rhoon

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch gecontinueerd. Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen dienen dat volgens de statuten uiterlijk 4 weken voor afloop van het verenigingsjaar te doen. Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

  • Een opzegging dient voor 3 december doorgegeven te worden aan de ledenadministratie. Opzeggen kan alleen per email naar [email protected]. Je opzegging is pas definitief na bevestiging door de ledenadminstratie. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 januari van het volgende jaar.
  • Bij opzegging na 3 december, maar voor 1 maart wordt 40 EUR in rekening gebracht.
  • Na 1 maart kan niet meer worden opgezegd en dient de volledige contributie voldaan te worden.   


Vragen

Voor vragen over het lidmaatschap kun je een bericht sturen aan: [email protected]