Bardienst, wat en hoe?

Wat zijn nu precies de regels en de afspraken m.b.t. bardiensten? Wat je bardienst inhoudt, hoe openen en sluiten gaat, wat te doen bij slecht weer; je leest het allemaal hier.

Je bent tussen 18 en 80 jaar verplicht een bardienst te draaien of jouw bardienst over te dragen aan een ander clublid. Wij willen graag het park en het clubgebouw in eigen beheer houden, d.w.z. prettige sfeer en betaalbare prijzen, maar dan hebben wij de steun en inzet van IEDEREEN nodig. Indien je jouw ingeplande bardienst niet zelf kunt draaien, dien je zelf voor een vervanger te zorgen. Hoe het allemaal werkt vind je onder het kopje “handleiding bardienstplanner”.

Elke dag bij aanvang van je bardienst komt er iemand openen. De opener helpt bij het opstarten en legt desgewenst het nodige uit. Een bardienst is dus als het goed is actief bezig tijdens zijn of haar dienst. Vraag om hulp als je het niet weet.

Blijkt dat je je ingeplande bardienst niet hebt gedraaid, dan zijn wij verplicht, overeenkomstig de statuten en het huisreglement passende maatregelen te nemen.

Als iedereen zijn verplichting t.o.v. zijn mede tennisgenoten nakomt, betekent dit slechts 2 bardiensten van 4 uur per jaar, daar waar collega-verenigingen er soms 3 of zelfs 4 bedingen. Dit kan alleen zo zijn als iedereen meewerkt. En ja, dat is een verplichting bij je lidmaatschap. Zo nodig benadert de Kantinecommissie (KC) je voor een extra bardienst bij toernooien e.d. Die zijn overigens nog gezelliger dan een reguliere bardienst.

Doel is om eind maart alle bardiensten ingepland te hebben.

Bij slecht weer en twijfel of er getennist wordt: gewoon komen. Je kunt dan in onderling overleg met de opener bepalen of je wel of niet de bardienst gaat draaien. Is van tevoren bekend dat het weer te slecht is en dus duidelijk dat bardienst draaien geen zin heeft, dan hoeft je niet te komen. De opener zal dit dan vooraf met je afstemmen! Dit is overmacht en je dient een nieuwe dienst in te plannen. Dit moet je weer zelf doen. Even een mailtje naar de KC hierover voorkomt misverstanden. Is je bardienst eenmaal begonnen en worden we getroffen door noodweer waardoor verder tennissen niet mogelijk is, dan wordt dit wel gezien als volledige bardienst. Bij twijfel beslist de KC.

Werkzaamheden die de bardienst dient te verrichten zijn : 

 • Gasten voorzien van drankjes e.d.
 • Glazen ophalen (binnen/buiten) en reinigen in de spoelbakken in de bar.
 • Lege flesjes in de kratten onder de bar (volle kratten met lege flesjes achter het clubhuis naast het houten fusthok zetten).
 • Lege plastic flesjes in de daarvoor bestemde kliko gooien. Koelkasten onder de bar gevuld houden.
 • Al gekoelde flesjes vooraan houden.
 • Kopjes, theeglazen e.d. in de vaatwasser (geen wijn, bier- en limonadeglazen). Schoonhouden van bar en tafels.
 • Vaatdoeken, handdoeken en theedoeken vind je in de laatste kast (vaatwasserblok). Vuile doeken in de wasmand.
 • Toezicht op (overmatig) gebruik alcohol. Let op leeftijd, legitimatie!  Bij problemen, bel een bestuur- of kantinecommissielid! (tel.nrs. in de kast).
 • Groot afval in de containers naast het clubhuis. (glas/papier/restafval)

Ben je de laatste bardienst van de avond dan:

 • Tap schoonmaken door de tapplaten te spoelen met heet water (ook even optillen).
 • Magnetron en tosti-apparaten schoon maken.
 • Koffiezetapparaat evt. schoonmaken niet uitzetten. Al het vaatwerk in de keuken wassen en opruimen.
 • Vaatwasser schoonmaken, leeg laten lopen en uitzetten. Verder help je de sluiter in overleg met het afsluiten van het park. 

Elke wijziging t.a.v. door jezelf geplande bardiensten dient middels een email aan [email protected] te worden doorgegeven.

Ben je genoodzaakt je bardienst te ruilen of zoek je iemand die je bardienst wil overnemen, dan doe je dat als volgt:

Zoek een vervanger en geef dit per email door aan [email protected] Geef duidelijk aan wie je dienst waarneemt (deze ontvangt dus jouw bardienstvergoeding ad € 35,-)  en je verplichting is voldaan. Ook al wordt de dienst door een ander gedaan, moet hij wel altijd op je eigen naam in het systeem staan. De KC administreert. Wil je alsnog je bardienst draaien dan plan je deze zelf weer in via de bardienstplanner. Geef ook dit aan in je mailtje. Lukt het niet een vervanger te vinden dan kun je gebruik maken van de vrijwilligerslijst. Om de lijst met vrijwilligers te zien, moet je eerst inloggen. De lijst is dan zichtbaar onder 'Bardiensten'. Je dient zelf te bellen. Zodra je iemand hebt gevonden dit graag weer even per email doorgeven aan [email protected]

In geval van familieomstandigheden en plotselinge ziekte kun je een KC- lid bellen om het ontstane probleem op te lossen. Deze gaat het verder voor je regelen. Let wel: alleen om deze 2 redenen. Overige afzeggingen regel je zelf.

Je krijgt je  € 35,- terug na het voldoen van je bardienst, hiertoe dient het bardienstbriefje (de opener legt het uit als je daar om vraagt) ingevuld te worden, met handtekening en IBANnr.

De sluiter komt je helpen met het afsluiten. In verband met de veiligheid verlaat je minimaal samen het clubhuis. Heb je de sluiter eerder nodig i.v.m. slecht weer bijvoorbeeld, bel hem dan. Zie actuele  “open- en sluitlijst” in de kast bij de telefoon.

De KC heeft je zo alle mogelijkheden aangereikt om je bardienst te plannen, te draaien en zo nodig te ruilen. Je wordt een dag van tevoren middels email herinnerd aan je geplande bardienst.

Het checken van je emailadres in het ledenbestand van onze website is dus essentieel. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. In geval van afwijkingen, geef dit door aan [email protected]