ALV stemt in met nieuw parkplan

15 november 2023


Tijdens de druk bezochte ALV van 14 november heeft een grote meerderheid van de leden ingestemd met het voorgestelde nieuwe parkplan. 

De komende tijd wordt het plan verder uitgewerkt: We doen nader onderzoek naar het geluid en stellen een lichtplan op. Daarnaast voeren we vervolggesprekken met de gemeente over bestemmingsplan en bouwvergunning. Ook gaan we in gesprek met mogelijke leveranciers.

We zullen jullie de komende tijd zoveel mogelijk op de hoogte houden van de vorderingen.

Het bestuur. 

Nieuwscategorieën